ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΕΙ ΣΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Μία από τις βασικές προτεραιότητες μας στο NOW WHAT είναι η αναζήτηση χώρου φιλοξενίας του ενδιαφερόμενου νέου.

 

Αναζητούμε χώρους φιλοξενίας είτε σε κάποια ιδρύματα που μπορούν να φιλοξενήσουν κάποιο περιορισμένο αριθμό φοιτητών, είτε σε κάποιο σπίτι εθελοντών που επιθυμούν να βοηθήσουν τη προσπάθεια μας αυτή και είναι διατεθειμένοι να φιλοξενήσουν κάποιο από αυτά τα παιδιά.

 

Στην δεύτερη περίπτωση, μέλη της ομάδας υποστήριξης επικοινωνούν τακτικά με τους ανθρώπους που φιλοξενούν παιδιά, αλλά και με τα ίδια τα παιδιά, ώστε η συμβίωση αυτή να είναι αρμονική αλλά και να βοηθήσουν στην επίλυση τυχόν προβλημάτων.

 

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση για το που θα φιλοξενηθεί κάποιο παιδί παίρνεται αφού εξεταστούν όλες οι εναλλακτικές επιλογές και σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο νέο.  

Copyright © 2019 NowWhat. All rights reserved

Μπακοπούλου 16

15451 Νέο Ψυχικό

 

Τηλέφωνο: 6974049153

info@nowwhat.com.gr