ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΕΙ ΣΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των παιδιών αυτών έχει η ψυχολογική στήριξη. Λόγω της δύσκολης παιδικής ηλικίας, πολλές φορές προκύπτει η ανάγκη να αντιμετωπιστούν κάποια ψυχολογικά προβλήματα όπως η έλλειψη αυτοπεποίθησης, η δυσκολία προσαρμογής στον κοινωνικό ιστό και άλλα.

 

Το NOW WHAT έχει έρθει σε επαφή με αρκετούς ψυχολόγους εξειδικευμένους σε προβλήματα εφήβων οι οποίοι παρέχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους.

 

Η ψυχολογική υποστήριξη παρέχετε με δύο τρόπους, ατομικές συνεδρίες όπου το κάθε παιδί συζητάει με τον ψυχολόγο και ομαδικές συνεδρίες (group therapy) όπου συγκροτούνται ομάδες παιδιών και συζητούν τα διάφορα προβλήματα υπό την επίβλεψη ψυχολόγου, καθώς τα παιδιά αυτά έχουν αρκετά κοινά προβλήματα και εμπειρίες.

 

 

 

 

Copyright © 2019 NowWhat. All rights reserved

Μπακοπούλου 16

15451 Νέο Ψυχικό

 

Τηλέφωνο: 6974049153

info@nowwhat.com.gr